eco farming logo

Административни услуги

1.    Прием на ученици в I клас - тук

2.    Приемане на ученици в V клас - тук

3.    Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - тук

4.    Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - тук

5.    Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - тук

6.    Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - тук

 

 Powered by webprint.bg.