eco farming logo

Полезно

Регионално управление на образованието - Пловдив https://www.ruobg.com/messages-students

Ваканции и учебно време https://www.mon.bg/bg/56

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ http://mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80

Портал в помощ на дистанционното обучение в българските училища - https://edu.mon.bg/

Електронно четими учебници https://www.mon.bg/bg/100428

 

Асоциация „Родители“ наръчник за родители https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing.

 

Безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 

Брошура „Безопасна работа в интернет“ https://we.t1/t-xtLMbGDLcS

 

Проект „Подкрепа за успех“ https://podkrepazauspeh.mon.bg/

 

Проект „Образование за утрешния ден“ https://oud.mon.bg/

 

Европейска комисия https://europa.eu/learning-corner/


 

Научно-популярни филми http://www.kolibka.com/

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции http://rioplovdiv.com/documents/mehanizam.rar

 

Приложения, подкрепящи учебния процес

 

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=  

 

https://phet.colorado.edu/

 

https://www.geogebra.org/

 

Кан академия https://bg.khanacademy.org/

 

Уча се https://ucha.se/

 

 

 


 Powered by webprint.bg.