eco farming logo

Важно

  • Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" на ДФ "Земеделие" за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 години.  

    Прочети още...  
  • Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на доставки на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в Основно училище „Васил Левски”, с. Рогош, община „Марица“, област Пловдив, по реда на Глава осма „а” от ЗОП, за учебната 2015/2016 г.

    Прочети още...  

Документи

 

Стратегия за развитие на училището:

strategia_OU.pdf

Годишен план:

godishen_plan.pdf

Правилник за устройството и дейността на ОУ „Васил Левски“

PUDU.pdf

Правилник за вътрешния трудов ред

PVTR.pdf

Календар за спортни дейности

sporten_kalendar.pdf

Етичен кодекс

etichen_kodeks.pdf

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Programa_za_prevencia_na_rannoto naruskane_na_uchilischte.pdf

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

programa_uiazvimi_grupi.pdf

Програма за целодневна организация на учебния ден

programa_CDO.pdf

 Powered by webprint.bg.