eco farming logo

Важно

  • Съобщение относно организация за дистанционно обучение в ОУ "Васил Левски" с. Рогош.

Документи за учебната 2020/2021 година

 

Стратегия за развитие на училището:

strategia_OU.pdf

Годишен план:

godishen_plan.pdf

Училищни учебни планове 2020/2021:

UUP.rar

UUP_sboren.pdf

Правилник за устройството и дейността на ОУ „Васил Левски“

PUDU.pdf

Правилник за вътрешния трудов ред

PVTR_2019_2020.pdf

Календар за спортни дейности

sporten_kalendar.pdf

Етичен кодекс

etichen_kodeks.pdf

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Programa_za_prevencia_na_rannoto naruskane_na_uchilischte.pdf

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

programa_uiazvimi_grupi.pdf

Програма за целодневна организация на учебния ден

programa_CDO.pdf

Мерки за повишаване качеството на образованието

Merki_OU_20_21.pdf

Акутализирана план-програма БДП 2020/2021

Plan_BDP_actualiziran.pdf

 Powered by webprint.bg.