eco farming logo

Графици

Графици и разписания 2018/2019 учебна година

 

Седмично разписание начален етап I срок 2019/2020 година

виж файл ...

Седмично разписание прогимназиален етап I срок 2019/2020 година

виж файл ...

График учебни часове 2019/2020 година

виж файл ...

График контролни работи I срок 2019/2020 година

виж файл ...

Дневен режим на институцията

виж файл ...

График за консултации с ученици I срок 2019/2020 година

виж файл ...

График за работа и консултации с родители I срок 2019/2020 година

виж файл ...

График за провеждане на учебен час за спортни дейности I срок 2019/2020 година

виж файл ...

Седмично рапределение на дейностите в групите ЦДО I срок 2019/2020 година

виж файл ...

График за часовете по БДП I срок 2019/2020 година

виж файл ...

 Powered by webprint.bg.