eco farming logo

Важно

  • Съобщение относно организация за дистанционно обучение в ОУ "Васил Левски" с. Рогош.

  Проект "Твоят час" 2017/2018 г.

 

Линк Проект "Твоят час"

 

   
Линк Проект "Твоят час" 2016/2017    
                             
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА    
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. РОГОШ

 

Основно училище „Васил Левски“ с. Рогош за втора учебна година учества участва в проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове учебна 2017/ 2018 година.

 

 

Обхванати са 181 деца в 22 групи.


1. Групи за преодоляване на обучителни затруднения, както следва:

„ Буквички вълшебни“
Ръководител: г-жа Малина Данова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Вторник от 12.30 ч. Сряда  от 12.30 ч.  в работилница
Общ брой часове на групата: 80 часа

„ АБВ врати отваря“
Ръководител: г-жа Надежда Гущерова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Сряда  от 11.30/І-ви срок/, Понеделник и Сряда от 12.30 ч./ІІ-ри срок/  в библиотека
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Четем, пишем, общуваме“
Ръководител: г-жа Янка Романова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Вторник, сряда и четвъртък от 12.30 часа в каб. 14
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Общуваме и четем заедно“
Ръководител: г-жа Светла Христозова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Понеделник от 14.05 ч. и сряда от 13.55 ч. в работилница
Общ брой часове на групата: 80 часа

„ Мога и знам и повече“
Ръководител: г-жа Мария Димитрова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Понеделник 14.00ч., вторник 13.50ч. и сряда от 14.35 в каб.14, работилница
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Уча и се забавлявам“
Ръководител: г-жа Елеонора Мичева
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Понеделник от 14.40 ч.,  вторник от  13.05 ч. в каб. 14, работилница
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Знам и мога“
Ръководител: г-жа Тоска Георгиева
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Понеделник  от 14.45 ч., вторник от 14.00 в работилница, библиотека
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Математика за всеки“
Ръководител: г-жа Димтринка Христова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Понеделник от14.40 часа в каб. 15
Общ брой часове на групата: 80 часа

„ Математически бисерчета“
Ръководител: г-жа Димитринка Христова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Петък от 14.00 ч. в каб. 15
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Моят ум може всчико“
Ръководител: г-жа Мария Мирова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Сряда от 13.20 часа в каб. 14, интерактивен
Общ брой часове на групата: 80 часа

„ Успехът е в моите ръце“
Ръководител: г-жа Мария Мирова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Сряда от 14.45 часа в каб. 14, интерактивен
Общ брой часове на групата: 80 часа

„ Искам да успея“
Ръководител: г-жа Стефка Петкова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Понеделник 14.30, Сряда от 13.40 часа в каб. 14, интерактивен кабинет
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Знам и мога повече“
Ръководител: г-жа Стефка Петкова
Времеви график: От 09.10.2017г. до 30.06.2018 г.
Вторник  от 13.40, Петък от 13.40 часа в каб. 14, интерактивен кабинет
Общ брой часове на групата: 80 часа


„ English Adventure“
Ръководител: г-жа Величка Иванчева
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Сряда от 13.30 часа и Четвъртък от  14.50 часа в каб.15
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Using English is fun“
Ръководител: г-жа Величка Иванчева
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Сряда 14.50 и Четвъртък от 13.30 часа в каб. 15
Общ брой часове на групата: 80 часа

2. Групи за занимания по интереси, както следва:

„Математичко“
Ръководител: г-н Иван Дошков
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Четвъртък от 15.30 часа
Общ брой часове на групата: 72 часа

„Волейбол юноши“
Ръководител: г-н Иван Чилингиров
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Сряда от 16.00 часа във физкултурен салон
Общ брой часове на групата: 72 часа

„Волейбол девойки“
Ръководител: г-н Иван Чилингиров
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Петък от  16.00 часа във физкултурен салон
Общ брой часове на групата: 72 часа

„Футбол юноши“
Ръководител: г-н Иван Чилингиров
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Понеделник  16.00 часа във физкултурен салон
Общ брой часове на групата: 72 часа

„Млади футболисти“
Ръководител: г-н Иван Чилингиров
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Вторник  от 16.00 часа във физкултурен салон
Общ брой часове на групата: 72 часа

„Театрална работилница Пиеро и Коломбина“
Ръководител: г-жа Мария Атанасова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Четвъртък от 13.20 часа и Петък от 13.20 часа в кабинет по рисуване
Общ брой часове на групата: 72 часа

„Изкустовото наречено общуване“
Ръководител: г-жа Маргарита Гутева
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Вторник от 15.10 часа и четвъртък от 16.10 часа в каб. 14
Общ брой часове на групата: 72 часа

   
www.eufunds.bg    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

 Powered by webprint.bg.