eco farming logo

Организация за дистанционно обучение

Уважаеми ученици и родители, в ОУ "Васил Левски" с. Рогош е направена организация за дистанционно обучение. Обучението ще се провежда при спазване на седмичното разписание на учебните часове - времетраене 20 минутни часове за 1. и 2. класове, и 30 минутни часове за останалите. Междучасията ще са 10 минути. Ще се използват както електронния дневник на училището, наличните ресурси от „Уча се” и електронните учебници, Google classroom, вайбър групи - според възможностите на учителите и учениците. Моля, да се отнесем всички с необходимата отговорност в тази ситуация. Освен това се оказва, че дистанционното обучение от вкъщи може да бъде и забавно.
Всеки класен ръководител и преподавател ще уведоми родителите и учениците как ще процедира от този момент нататък. В случай, че срещате затруднения сме на разположение, за да помогнем.
Заедно ще се справим! С пожелание да сте здрави!
Виолета Христодулова

 

Важно

Новини
Powered by webprint.bg.