eco farming logo

 

ОУ „Васил Левски” – с. Рогош е уникално със своята модерна база и  квалифициран екип от служители.

Основната ни цел е да се осигури и гарантира грамотността  и развитието на личността на учениците ни. Опитваме се да създадем условия те да разгърнат оптимално своя потенциал и индивидуалност, да им дадем шанс за изява като едновременно с това формираме у тях национални и общочовешки добродетели, възпитаваме ги в дух на търпимост и толерантност

Важно

  • Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" на ДФ "Земеделие" за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 години.  

    Прочети още...  
  • Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на доставки на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в Основно училище „Васил Левски”, с. Рогош, община „Марица“, област Пловдив, по реда на Глава осма „а” от ЗОП, за учебната 2015/2016 г.

    Прочети още...  Powered by webprint.bg.