eco farming logo

Важно

  • Съобщение относно организация за дистанционно обучение в ОУ "Васил Левски" с. Рогош.

Ръководство

Виолета Христодулова –  директор на ОУ „Васил Левски” – с. Рогош от 2009г.

Виолета Христодулова –  директор на ОУ „Васил Левски” – с. Рогош

ОУ „Васил Левски” – с. Рогош е уникално със своята модерна база и  квалифициран екип от служители.

Основната ни цел е да се осигури и гарантира грамотността  и развитието на личността на учениците ни. Опитваме се да създадем условия те да разгърнат оптимално своя потенциал и индивидуалност, да им дадем шанс за изява като едновременно с това формираме у тях национални и общочовешки добродетели, възпитаваме ги в дух на търпимост и толерантностPowered by webprint.bg.