eco farming logo

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на доставки на готови закуски и готов топъл обяд

 

Документация линк

Покана линк

 


21.08.2015 г.

Протокол класирани участници


15.09.2015 г.

Договор Благой Кирков ООД

 Powered by webprint.bg.