eco farming logo

Основно Училище Васил Левски - Рогош

Данни за контакт

адрес:
с. Рогош, п.к. 4140
област Пловдив
община Марица
ул. "Стефан Стамболов" №2

телефони:

      канцелария: 03121 2136

      дирекция: 03121 2190

http://oulevski-rogosh.org/

Важно

  • Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" на ДФ "Земеделие" за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 години.  

    Прочети още...  
  • Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на доставки на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в Основно училище „Васил Левски”, с. Рогош, община „Марица“, област Пловдив, по реда на Глава осма „а” от ЗОП, за учебната 2015/2016 г.

    Прочети още...  Powered by webprint.bg.