Този сайт използва собствени Бисквитки (cookies).

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.
Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта, който посещавате. Само този уебсайт може да ги прочете. Ние не ползваме бисквитки на трети страни. Също така по никакъв начин не предоставяме Вашата информация на трети страни.
Употребата на бисквитки на този сайт е обусловена единствено като неделима част от съвременните онлайн технологии.
Вие виждате това съобщение поради директивата на ЕС за неприкосновеност на личната информация!
 
eco farming logo

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 

Считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. се допускат присъствени учебни занятия за учениците от 1. до 4. класове.

 

Учениците от 5.  до 7. клас ще  учат при спазване на следния график:

 

  1. От 12.04.2021 г. до 23.04.2021г

VII  - присъствено в училище

V  -  неприсъствено в ОРЕС

VI  -  неприсъствено в ОРЕС

 

ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЕРИОДА от  12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. 

 

№ на час

V  клас

неприсъствено в ОЕРС

VI клас

неприсъствено в ОЕРС

VII клас

Присъствено

1 час

08:00 – 08.30

08:00 – 08.30

08:00 – 08.40

2 час

08:50 – 09.20

08:50 – 09.20

08:50 – 09.30

3 час

09.40 – 10.10

09.40 – 10.10

09.40 – 10.20

4 час

10.50 – 11.20

10.50 – 11.20

10.50 – 11.30

5 час

11.40 – 12.10

11.40 – 12.10

11.40 – 12.20

6 час

12.30 – 13.00

12.30 – 13.00

12.30 – 13.10

7 час

13.20 – 13.50

13.20 – 13.50

13.20 – 14.00

 

  1. От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. 

V  - присъствено в училище

VII  - присъствено в училище

VI  -  неприсъствено в ОРЕС

 

ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЕРИОДА от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. 

 

№ на час

V  клас

Присъствено

VI клас

неприсъствено в ОЕРС

VII клас

Присъствено

1 час

08:00 – 08.40

08:00 – 08.30

08:00 – 08.40

2 час

08:50 – 09.30

08:50 – 09.20

08:50 – 09.30

3 час

09.40 – 10.20

09.40 – 10.10

09.40 – 10.20

4 час

10.50 – 11.30

10.50 – 11.20

10.50 – 11.30

5 час

11.40 – 12.20

11.40 – 12.10

11.40 – 12.20

6 час

12.30 – 13.10

12.30 – 13.00

12.30 – 13.10

7 час

13.20 – 14.00

13.20 – 13.50

13.20 – 14.00


 

 
 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И КОЛЕГИ!


С заповед РД - 01 - 173/ 18.03.2021г. на министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия и всички ученици от 1. до 7. класове преминават в обучение в електронна среда от разстояние/ ОЕСР/ за периода от 22.03.2021- 31.03.2021г. включително. Учениците от 1. до 7. класове в ОУ "Васил Левски" с. Рогош  ще имат неприсъствени часове съгласно седмичното си разписание за 2-ри срок, ще работим в платформата MSTeams. 

Учебните часове започват, съгласно утвърдения график:

 

Г Р А Ф И К

за организация на обучението в електронна среда от разстояние

на учениците до VII клас

от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.
 
Времетраене на учебния час: 30 минути

Межсучасия: 10 минути

Забележка: Провеждането на часовете и консултациите е в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи

 

Час

30 минутен час 

1.

 08. 00 - 0830

 2.

08. 40 – 09. 10

 3.

09. 20 – 09. 50

Междучасие 20 минути

 4.

10. 10 – 10. 40

5.

10.  50 - 11. 20

 6.

11. 30 – 12. 00

 7.

12. 10 - 12. 40

 Консултации и обратна връзка от 13.30 часа  до 16.30 часа

Г Р А Ф И К

за организация на обучението в електронна среда от разстояние

на учениците от до IV клас

от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

 

Времетраене на учебния час: 20 минути

Междучасия: 5 минути

Забележка: Провеждането на часовете и консултациите е в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи

  

Час

 

20 минутен час

 

1.

09. 00 - 0920

 2.

0925 – 09. 45

 3.

10. 00 – 10. 20

4.

10. 25 – 10. 45

5.

10. 50 - 11. 10

6.

11. 15 – 11. 35

Самостоятелна работа 13. 00 – 15. 00 часа

 

Консултации и обратна връзка с преподавател

от 15. 00 часа  до 16. 00 часа

 

За справки 03121/ 2190 от 8.00 до 16.00ч.
 
От ръководството
Дата на публикуване:19.03.2021г. 

 

 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И КОЛЕГИ!

С решение на Областния кризисен щаб РД - 20 - 36/ 11.03.2021г. всички ученици от 5. до 7. клас от училищата в гр. Пловдив и областта преминават в обучение от разстояние през следващите 2 седмици /15.03.2021-26.03.2021г. включително/.
Учениците от 5. до 7. в ОУ "Васил Левски" с. Рогош  класове ще имат неприсъствени часове съгласно седмичното си разписание за 2-ри срок, ще работим в платформата MSTeams. 
Учебните часове започват в 8.00ч., 30 минути часове, съгласно утвърдения график:
 

Г Р А Ф И К

за организация на обучението в електронна среда от разстояние

на учениците V до VII клас

от 15.03.2021г. до 26.03.2021г.
 
Времетраене на учебния час: 30 минути

Межсучасия: 10 минути

Забележка: Провеждането на часовете и консултациите е вплатформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи

 

Час

30 минутен час

1.

 08. 00 - 08. 30

 2.

08. 40 – 09. 10

 3.

09. 20 – 09. 50

Междучасие 20 минути

 4.

10. 10 – 10. 40

5.

10.  50 - 11. 20

 6.

11. 30 – 12. 00

 7.

12. 10 - 12. 40

 Консултации и обратна връзка от 13.30 часа  до 16.30 часа

 
За справки 03121/ 2190 от 8.00 до 16.00ч.
 
От ръководството
Дата на публикуване:11.03.2021г.
 
 

Поздравително слово към празничната програма на училището ни по случай Патронния ни празник

 

ОУ "Васил Левски", с. Рогош- Патронен празник, 2021 ...

 

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И КОЛЕГИ!

Считано от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допускат присъствени учебни занятия за учениците от пети до седми клас при спазване на следния график:

  1. От 04.02.2021 г. до 17.02.2021г

VII  - присъствено в училище

V  -  неприсъствено в ОРЕС

VI  -  неприсъствено в ОРЕС

ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЕРИОДА от  04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. 

№ на час

V  клас

неприсъствено в ОЕРС

VI клас

неприсъствено в ОЕРС

VII клас

Присъствено

1 час

08:00 – 08.30

08:00 – 08.30

08:00 – 08.40

2 час

08:50 – 09.20

08:50 – 09.20

08:50 – 09.30

3 час

09.40 – 10.10

09.40 – 10.10

09.40 – 10.20

4 час

10.50 – 11.20

10.50 – 11.20

10.50 – 11.30

5 час

11.40 – 12.10

11.40 – 12.10

11.40 – 12.20

6 час

12.30 – 13.00

12.30 – 13.00

12.30 – 13.10

7 час

13.20 – 13.50

13.20 – 13.50

13.20 – 14.00

 

 

  1. От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. 

V  - присъствено в училище

VI  -  неприсъствено в ОРЕС

VII  -  неприсъствено в ОРЕС

ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЕРИОДА от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. 

№ на час

VI  клас

неприсъствено в ОЕРС

VII клас

неприсъствено в ОЕРС

V клас

присъствено

1 час

08:00 – 08.30

08:00 – 08.30

08:00 – 08.40

2 час

08:50 – 09.20

08:50 – 09.20

08:50 – 09.30

3 час

09.40 – 10.10

09.40 – 10.10

09.40 – 10.20

4 час

10.50 – 11.20

10.50 – 11.20

10.50 – 11.30

5 час

11.40 – 12.10

11.40 – 12.10

11.40 – 12.20

6 час

12.30 – 13.00

12.30 – 13.00

12.30 – 13.10

7 час

13.20 – 13.50

13.20 – 13.50

13.20 – 14.00

 

 

  1. От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г.

VI клас  - присъствено в училище

V клас -  неприсъствено в ОРЕС

VII клас-  неприсъствено в ОРЕС

ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за периода от  04.03.2021 г. до 17.03.2021 г.

№ на час

V  клас

неприсъствено в ОЕРС

VII клас

неприсъствено в ОЕРС

VI клас

присъствено

1 час

08:00 – 08.30

08:00 – 08.30

08:00 – 08.40

2 час

08:50 – 09.20

08:50 – 09.20

08:50 – 09.30

3 час

09.40 – 10.10

09.40 – 10.10

09.40 – 10.20

4 час

10.50 – 11.20

10.50 – 11.20

10.50 – 11.30

5 час

11.40 – 12.10

11.40 – 12.10

11.40 – 12.20

6 час

12.30 – 13.00

12.30 – 13.00

12.30 – 13.10

7 час

13.20 – 13.50

13.20 – 13.50

13.20 – 14.00

 

 

Дата на съобщението: 29.01.2021г.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. РОГОШ

 

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Във връзка със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов, министър на здравеопазването и Писмо № 9105-434/22.12.2020 г. на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, от 04.01.2021 г. се ВЪЗОБНОВЯВАТ присъствените учебни занятия за учениците от 1. до 4. клас. Със заповед № РД09-3610/31.12.2020 на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, обучението на учениците от 5. до 7.клас ще продължи НЕПРИСЪСТВЕНО, В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА до 31.01.2021 година. 31.12.2020г. Ръководството на ОУ "Васил Левски" с. Рогош

ВЕСЕЛА КОЛЕДА

И ЩАСТЛИВА НОВА 2021 ГОДИНА!
 

В навечерието на тези светли празници, 
най-искрено Ви пожелавам 
да се изпълнят сърцата Ви 
с мисли чисти и дела красиви, 
успехите да бъдат редом с Вас, 
и да бъдете истински щастливи!!!
 

Виолета Христодулова

ОУ „Васил Левски” с.Рогош

https://drive.google.com/file/d/1L6xhVyVyO9bU8ZzPj0VW_gm30GdNELmk/view

https://drive.google.com/file/d/1MP721f-plYbdQ5fGTgPBkdTZ2m29lChG/view

 


 

ПРЕМИНАВАНЕ В НЕПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. ДО 7. КЛАСОВЕ
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!


Уважаеми родители и ученици!


Във връзка със Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановява присъствения образователен процес във всички училища на територията на страната и се преминава към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за всички деца от ПГ и ученици от 1. до 7. клас от 30.11.2020 г. /понеделник/ до 21.12.2020 г. /понеделник/      
Обучението на учениците от дневна форма да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно.
ОЕСР  включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдени от директора  графици.
На учениците се поставят остъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.
При промяна на обстоятелствата ще бъдете информирани своевременно!


Бъдете здрави!
За справки 03121/ 2190 от 8.00 до 16.00ч. или на телефоните на класните ръководители!
От ръководството

График за организация на обучението в електронна среда от разстояние на учениците от I до IV клас ...

График за организация учебните часове за ОЕСР на учениците V до VII клас ...

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПИТЕ  ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП ОЕСР ...

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПАТА ЦДО VI - VII клас ...

 

 

 
 
ПРЕМИНАВАНЕ В НЕПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. ДО 7. КЛАСОВЕ 
 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ! 
 
С решение на Областния кризисен щаб всички ученици от 5 до 12 клас от училищата в гр. Пловдив и областта  преминават в  обучение от разстояние през следващите 2 седмици /24.11.2020-04.12.2020 г. включително/.
 
Това касае и нашето училище. Учениците от 5. до 7.класове ще имат часове съгласно седмичното си разписание съгласно изготвен график.
Обучението от растояние в електронна среда ще се осъществява в  платформата MSTeams.  Учебните часове започват в  8.00ч., с продължителност 30 минути. 
 
За справки 03121/ 2190 от 8.00 до 16.00ч. или на телефоните на класните ръководители!
 

Г Р А Ф И К

за организация на обучението в електронна среда от разстояние

на учениците V до VII клас

от 24.11.2020г. до 04.12.2020 г.

 

Времетраене на учебния час: 30 минути

Межсучасия: 10 минути

 

Забележка: Провеждането на часовете и консултациите е вплатформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи

 

Час

 

30 минутен час

 

 

1.

 

08. 00 - 08. 30

 

2.

 

08. 40 – 09. 10

 

3.

 

09. 20 – 09. 50

 

4.

 

10. 10 – 10. 40

 

5.

 

1.      50 - 11. 20

 

6.

11. 30 – 12. 00

 

7.

12. 10 - 12. 40

 

Консултации и обратна връзка от 13.30 часа  до 16.30 часа

 

 

 

 
Да Ви се представим! 
 

https://read.bookcreator.com/flkhQtwYrpdRIU40FzN27GR96Rj1/JL-SWRLYQV2XFiOe6Ml4kQ

OУ „Васил Левски” – с. Рогош е уникално със своята модерна база и  квалифициран екип от служители.

Основната ни цел е да се осигури и гарантира грамотността  и развитието на личността на учениците ни. Опитваме се да създадем условия те да разгърнат оптимално своя потенциал и индивидуалност, да им дадем шанс за изява като едновременно с това формираме у тях национални и общочовешки добродетели, възпитаваме ги в дух на търпимост и толерантностPowered by webprint.bg.