eco farming logo

  

Линк Проект "Твоят час"

   
     
                             
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА    
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. РОГОШ

 

Основно училище „Васил Левски“ с. Рогош участва в проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове учебна 2016/ 2017 година.

 

 

Обхванати са 151 деца в 20 групи.

Наименование

Вид

Клас

бр. у-ци

ръководител

 1.  

«Чудесата на буквите»

ОЗ

1

6

Янка Романова

 1.  

«Математиката - лесна и интересна»

ОЗ

1

6

Иванка Найденова

 1.  

«Вълшебни думи»

ОЗ

2

6

Светла Христозова

 1.  

«Магическо ключе»

ОЗ

2

6

Тинка Чобанова

 1.  

«В света на думите»

ОЗ

3

6

Елеонора Мичева

 1.  

«В света на цифрите»

ОЗ

3

6

Тоска Геориева

 1.  

«Тайнството на словото»

ОЗ

4

6

Малина Данова

 1.  

«Знайковци в математиката»

ОЗ

4

6

Велина Тодорова

 1.  

«По- грамотни, по-успешни»

ОЗ

7

10

Мария Мирова

 1.  

«По-мотивирани, по-грамотни»

ОЗ

7

10

Мария Мирова

 1.  

«English Adventure»

ОЗ

7

10

Величка Иванчева

 1.  

«Успешни математици»

ОЗ

7

6

Иван Дошков

 1.  

«Математиката - път към успешна реализация»

ОЗ

7

9

Иван Дошков

 1.  

«Вкус - вълшебен на здравето потребе»

ДИ

3,4

25

Ралица Николова

 1.  

«Творителница на чудеса с боички и хартия»

ДИ

3,4

20

Мария Атанасова

 1.  

«Чудеса и магии»

ДИ

6,7

20

Стефка Петкова

 1.  

«Млади футболист»

ДИ

4-5

14

Иван Чилингиров

 1.  

«Футбол - юноши»

ДИ

5-8

14

Иван Чилингиров

 1.  

«Волейбол - юноши»

ДИ

5-8

14

Иван Чилингиров

 1.  

«Волейбол - девойки»

ДИ

5-8

14

Иван Чилингиров

 

   
www.eufunds.bg    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

 Powered by webprint.bg.