eco farming logo

Класни ръководители 2018/19

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ  В  ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С. РОГОШ

УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

І а клас
Елеонора Мичева
І б клас
Тоска Георгиева
ІІа клас
Малина Данова
ІІб клас
Надежда Гущерова
ІІІа клас
Янка Романова
ІІІб клас
Христинка Стоева
ІVа клас
Светла Христозова
ІVб клас 
Мария Димитрова
Vклас
Маргарита Трифонова
Vб клас
Веселина Черпокова
VІа клас
Величка Иванчева
VІ б клас
Мария Мирова
VІІ а клас
Стефка Петкова
VІІ б клас
Иван Дошков

 

Важно

  • Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" на ДФ "Земеделие" за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 години.  

    Прочети още...  
  • Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на доставки на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в Основно училище „Васил Левски”, с. Рогош, община „Марица“, област Пловдив, по реда на Глава осма „а” от ЗОП, за учебната 2015/2016 г.

    Прочети още...  Powered by webprint.bg.