Адмиинистративни услуги

Адмиинистративни услуги

Прием, удостоверения, заповеди и д.р

1.    Прием на ученици в I клас
2.    Приемане на ученици в V клас
3.    Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
4.    Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
5.    Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
6.    Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Прием

На ученици в I клас

Приемане

На ученици в V клас

Преместване на ученици

В държавните и в общинските училища

Издаване на удостоверения за валидиране

На компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас

За класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Удостоверения, свидетелства, дипломи