Обществен съвет

Обществен съвет към ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С. РОГОШ, ОБЩИНА МАРИЦА

Състав на Обществения съвет на ОУ „Васил Левски“ с. Рогош, определен на Общо събрание на родителите на 18.12.2019г.

Председател на Обществения съветСветла Илиева Чернева – родител на Радослав Чернев – 5а клас 

Членове:

  1. Николина Ангелова Панева – родител на Десислава Панева – 2а клас
  2. Даниела Петрова Карапачова – родител на Желязко Карапачов – 3а клас
  3. Радостина Николаева Пунчева – родител на Даниел Пунчев – 2б клас
  4. Любка Мишева Калчева – представител на ПРБК

    Резервни членове:

    1. Екатерина Иванова Неделчева – родител на Цветелина Неделчева – 5а клас
    2. Мария Христосова Персано – родител на Кристиан Персано – 4а клас


Правилник

За дейността на обществения съвет

Молба за прием

Кратко описание

Молба за прием

Кратко описание