Бюджет

Бюджет 2017

Заповед

Първоначален бюджет за 2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 31.03.2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 30.09.2017 г.

Заповед

Бюджет за 2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 30.06.2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 31.12.2017 г.

Бюджет 2018

Заповед

Първоначален бюджет за 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 31.03.2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 30.06.2018 г.

Заповед

Бюджет за 2018 г

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 30.09.2018 г

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 31.12.2018 г.

Бюджет 2019

Заповед

Първоначален бюджет за 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

за периода 01.01 - 31.03.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 30.09.2019 г.

Заповед

Бюджет за 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 31.12.2019 г.

Бюджет 2020

Заповед

Бюджет за 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 31.03.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.04 - 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.07- 30.09.2020 г

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.10 - 31.12.2020 г.

Заповед

Бюджет за 2021 г.

Бюджет 2021

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 31.03.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.04 - 30.06.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.07 - 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.10 - 31.12.2021 г.

Бюджет 2022

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 01.04.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.10 - 31.12.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.04 - 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.07 - 30.09.2022 г.

Бюджет 2023

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 01.04.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 31.12.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.04 - 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.07 - 30.09.2023 г.

Бюджет 2024

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 01.04.2024 г.

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.01 - 31.12.2024 г. предстоящо

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.04 - 30.06.2024 г. -предстоящо

Отчет за изпълнение на бюджета

За периода 01.07 - 30.09.2024 г. -предстоящо