ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С. РОГОШ

Развитие и израстване на нашите ученици

Основната ни цел е да се осигури и гарантира грамотността и развитието на личността на учениците ни. Опитваме се да създадем условия те да разгърнат оптимално своя потенциал и индивидуалност, да им дадем шанс за изява като едновременно с това формираме у тях национални и общочовешки добродетели, възпитаваме ги в дух на търпимост и толерантност.

Училище с модерна база и квалифициран екип от служители.

Проекти

Виртуална програма на учениците от ОУ “Васил Левски”, с. Рогош, посветена на 24 май.

Уважаеми учители, ученици и родители!  България има 24 май  – най–хубавия и светъл  български празник – Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура. Нашето виртуално тържество е поздрав за всички, които честваме най–светлия общобългарски празник  – празникът на словото, писмеността, науката и духовността, които векове наред са ни опазвали като Народ. Честит 24 май! Екипът на ОУ „Васил Левски“ с. Рогош  

Прочетете повече »

Галерия