Графици на Основно училище "Васил Левски"

График за провеждане на часове по БДП

През учебната 2022/2023 г. – I-ви учебен срок за ПЕ

График за провеждане на часове по БДП

През учебната 2022/2023 г. – I-ви учебен срок за НЕ

График на класните работи

За I-ви срок на учебната 2022/2023 г.

График за ДЧ

Допълнителен час на класа за работа и консултации през учебната 2022/2023г., І-ви учебен срок за НЕ

Седмично разпределение на дейностите в групите ЦДО

За учебната 2022/2023г.– I-ви учебен срок

График за провеждане на учебен час за спортни дейности

и ползване на спортно - материалната база за учебната 2022/2023г., I-ви учебен срок, НЕ

Седмично разписание на часовете - НЕ

І-ви учебен срок, учебна 2022/2023г.

Седмично разписание на часовете - ПЕ

І-ви учебен срок, учебна 2022/2023г.

Седмично разписание на часовете - ПЕ

ІI-ри учебен срок ПЕ, учебна 2022/2023г.

Седмично разписание на часовете - НЕ

IІ-ри учебен срок НЕ, учебна 2022/2023г.

График за провеждане на часове по БДП

През учебната 2022/2023 г. – II-ри учебен срок за НЕ и ПЕ

График за допълнителен час на класа

ДЧ на класа за работа и консултации през учебната 22/23г., ІI-ри учебен срок за НЕ и ПЕ

Седмично разпределение на дейностите в групите ЦДО

За учебната 2022/2023г.– II-ри учебен срок

График за провеждане на учебен час за спортни дейности

и ползване на спортно - материалната база за учебната 2022/2023г., II-ри учебен срок, НЕ и ПЕ

График за допълнителна работа

График за допълнителна работа и консултации с учениците за учебната 2022/2023г., II-ри учебен срок, НЕ и ПЕ

График за дежурство на учителите ПЕ

График за дежурство на учителите за учебната 2022/2023г., II-ри учебен срок, ПЕ