Прием за учебната 2023 - 2024 година

План-прием за учебната 2023/2024 година.

Свободни места за ученици

Форми на обучение

План-прием

Заповед план - прием 2023/2024 г.

Прием в първи клас

Прием .в първи клас за учебна 2023/2024 год.

Свободни места

За учебната 2022 / 2023 година към 01.10.2022 г.

Документи

Необходими документи за записване в първи клас 2023/2024 год.

Условия

За организиране на формите на обучение

Критерии за план-прием

Заповед - критерии за план-прием 2023/2024 г.

Форми на обучение

Форми на обучение