Прием за учебната 2022 - 2023 година

План-прием за учебната 2022/2023 година.

Свободни места за ученици

Форми на обучение

План-прием

Прием и критерии за 2022/2023 г.

Свободни места

За учебната 2022 / 2023 година към 01.10.2022 г.

Условия

За организиране на формите на обучение

Форми на обучение

Форми на обучение