Прием за учебната 2022г.

План-прием за учебната 2021/2022 година.

Свободни места за ученици

Форми на обучение

План

Прием 2021/2022

Свободни места

За учебната 2021 / 2022 година към 31.12.2021г.

Условия

За организиране на формите на обучение

Форми на обучение

Форми на обучение