За ОУ "Васил Левски" с. Рогош

Килийното училище в село Рогош е открито през 1867 година.

До Освобождението на България от Османско робство се е помещавало в примитивна сграда без таван и под, намираща се тогава в двора на един от селяните. 

През 1928 година е била построена и открита нова сграда в центъра на селото (така нареченото „начално училище”). Дълги години учениците от ОУ „Васил Левски” се обучават на две места – начален етап в училището, на чието място сега е изградено ново – така нареченото „начално училище”, и прогимназиален етап в сградите на бившото Земеделско училище построено през 1931 година. В него е имало младежи и девойки от цяла България, които са изучавали различни професии – шивачество, готварство, дърводелство, земеделие. 

През 1992 година сградата на началното училище е затворена и учениците от начален етап се преместват в сградата на бившото Земеделско училище. Нуждата от построяването на нова училищна сграда нараства….. След направено проучване сред населението на село Рогош и проведено общоселско събрание през 2004 година  се взема решение рухналата сграда на началното училище да бъде разрушена и на нейно място да бъде построено ново средищно училище.  На 24 май 2009г. с тържествена церемония е открита новата сграда на ОУ „Васил Левски” – с. Рогош. Построено с два корпуса – за учениците от начален етап и за учениците от прогимназиален етап, училището е една от най-модерните сгради – разполага с 16 класни стаи, едната от които мултимедиен кабинет, 2 компютърни кабинета, физкултурен салон, открито спортно игрище, работилница, библиотека.
ОУ „Васил Левски” е средищно училище – в него се обучават, както ученици от с. Рогош, така и ученици от с. Трилистник. На 24 май 2012 година училището тържествено отбеляза 145 годишнина от създаването си.