I а клас с класен ръководител г-жа Елеонора Мичева

I б клас с класен ръководител г-жа Гергана Алексиева

Преподаватели по БЕЛ за 2022/2023 учебна година са:

– Доника Ботева на 5а, 5б и 6б клас;

– Мария Мирова-Гюзелева на 6а, 7а и 7б клас.

Издателства и учебници:

V_CLASS VI_CLASS VII_CLAS