I а клас с класен ръководител г-жа Елеонора Мичева

I б клас с класен ръководител г-жа Гергана Алексиева

Списък на учебниците за първи клас през учебната 2022/2023 година.