I а клас с класен ръководител г-жа Елеонора Мичева

I б клас с класен ръководител г-жа Гергана Алексиева

Учители по математика в прогимназиален етап са: Иван Дошков и Светослава Йовчева