I а клас с класен ръководител г-жа Елеонора Мичева

I б клас с класен ръководител г-жа Гергана Алексиева

Училището е нашият втори дом и ние искаме нашите деца да се чувстват в него спокойно и уютно.
Чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource подкрепя българското образование, като създава и дарява красива и уютна учебна среда.
Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!

В какво се състои проектът:

•         Създава се визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване);
•         В специализираните кабинети  се поставят изображения фототапети в зависимост от предмета, който се изучава, и се  изписват послания и учебна информация;
•         Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета;
•         Печат на тапетите;
•         Поставяне на тапетите;
•         Обучения;
•         Създаване на доброволчески групи;
•         Създаване на интериорен дизайн на Фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания;

Теми на фототапетите биват:
•             Приказни герои за класните стаи от 1 до 4 клас.
•             Изображения, свързани с предмета, по който се преподава в класната стая:
математика, история, рисуване, физика…и т. н.
•             В коридорите поставяме обучителни фризове с различна теми. Например –
фриз за розите в България , фриз за птиците, фриз за въздуха, фриз за
Земята, фриз за Слънцето и т.н или фризове с позитивни утвърждения.
•             Във фоайетата поставяме големи фототапети с определени теми, които е
избрало училището.

Ползи от проекта:

•             Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда;
•             Създаване на позитивно мислене, ценности и идеали при учениците;
•             Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си;
•             Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните
предмети;
•             Намалява се стресът и агресивността при учениците;
•             Увеличава се посещаемостта на училището;
•             Училището повишава репутацията си;
•             Училището увеличава броя на учениците всяка година;
•             Създаване на екипност – ученици, учители, родители;
•             Учителите се чувстват  по-мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда;
•             Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище;
•             Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи негови нови инициативи и цели;
•             Правилно позициониране на училището в социалните медии;