Проект „Обичам моето училище“ LightSource charty

Училището е нашия втори дом и ние искаме нашите деца да се чувстват в него спокойно и уютно.
Чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource подкрепя българското образование, като създава и дарява красива и уютна учебна среда.
Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!

В какво се състои проекта:

•         Създава се визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване)
•         В специализираните кабинети  се поставят изображения фото тапети в зависимост от предмета, който се изучава и се  изписват послания и учебна информация
•         Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета
•         Печат на тапетите
•         Поставяне на тапетите
•         Обучения
•         Създаване на доброволчески групи
•         Създаване на интериорен дизайн на Фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания

Теми на фото тапети биват:
•             Приказни герои за класните стаи от 1 до 4 клас.
•             Изображения, свързани с предмета, по който се преподава в класната стая:
математика, история, рисуване, физика…и т. н.
•             В коридорите поставяме обучителни фризове с различна теми. Например –
фриз за розите в България , фриз за птиците, фриз за Въздуха, фриз за
Земята, фриз за Слънцето и т.н или фризове с позитивни утвърждения
•             Във фоайетата поставяме големи фото тапети с определени теми, които е
избрало училището.

Ползи от проекта:

•             Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда
•             Създаване на позитивно мислене, ценности и идеали при учениците
•             Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си
•             Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните
предмети
•             Намалява се стреса и агресивността при учениците
•             Увеличава се посещаемостта на училището
•             Училището повишава репутацията си
•             Училището увеличава броя на учениците всяка година
•             Създаване на екипност – ученици, учители, родители
•             Учителите се чувстват по- бодри и и по- мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда
•             Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище
•             Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи негови нови инициативи и цели
•             Правилно позициониране на училището в социалните медии