I а клас с класен ръководител г-жа Елеонора Мичева

I б клас с класен ръководител г-жа Гергана Алексиева

За да може децата ни да са здрави и да усвояват учебния материал е необходимо в класната стая да има чист въздух, наситен с кислород и свежи аромати. Това го постигаме чрез създаване на специални кътове с цветя “чистачи” и билки в класната стая в училището. Ползи от проекта: •         Подобряване на екологичната атмосфера в класната стая •         Екологично мислене – Създава се тясна връзка на децата с природата. Възпитават  се да я обичат да се грижат за нея. •         Развитие на творческия потенциал на децата чрез декорация на саксийки и табелки •         Децата учат за билките и цветята чрез личното преживяване •         Децата се включват в подобряването на околната среда, което създава усещането в тях, че училището е техен втори дом •         Екипна работа между деца, учители и родители https://lightsourcecharity.org/bg/children-and-flowers/ Сърдечно благодарим на всички ученици, учители и родители, които взимат активно участие в проекта, за да направим нашето училище  красиво и уютно! Facebook https://www.facebook.com/LightSourceCharity/ Website https://lightsourcecharity.org/bg/ You Tube https://www.youtube.com/channel/UCMJcSHOAE5WmHZO2zzgNBrA/videos