II а клас с класен ръководител г-жа Елеонора Мичева

II б клас с класен ръководител г-жа Гергана Алексиева