Виртуална програма на учениците от ОУ “Васил Левски”, с. Рогош, посветена на 24 май.

Уважаеми учителиученици и родители

България има 24 май  – найхубавия и светъл  български празник  Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура.

Нашето виртуално тържество е поздрав за всичкикоито честваме найсветлия общобългарски празник  – празникът на словотописменосттанауката и духовносттакоито векове наред са ни опазвали като Народ.

Честит 24 май!

Екипът на ОУ „Васил Левски“ сРогош