Прием в 1.ви клас за учебната 2020/2021 година.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ,                       

В ЕДНА НЕОБИЧАЙНА СИТУАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ НАС,

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. РОГОШ ЗАПОЧВА ДА ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА.

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:

 • В сградата на училището – 08.06.2020г. – 19.06.2020г. от 9.00ч. до  16.00ч. при спазване на всички противоепидемични мерки.

Важно!!! Достъпът до училищната сграда на външни лица  на 15.06.2020г. и 17.06. 2020 г.  е ЗАБРАНЕН – изпити на ученици в 7. клас

 • На електронна поща на училището: diakona_rogosh@yahoo.com – от 08.06.2020г. – 19.06.2020г.             НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС  – налични и в ел. вариант на интернет страницата на училището в секция „Прием в 1. ви клас за учебната 2020/2021 година“:  http://www.oulevski-rogosh.org/
 • Заявление по образец – /
 • линк заявление за прием в първи клас
 • линк заявление за ИУЧ Български език и литература, Математика и група ЦДО /ЗАНИМАЛНЯ/
 • Удостоверение за завършена подготвителна група/клас, след като бъде издадено от съответната институция Попълнена анкетна карта (по образец на училището)
 • Копие от акта/удостоверението за раждане на детето – само за сверяване на данните
 • Декларация за предоставяне на лични данни. линк към декларация
  ВИОЛЕТА ХРИСТОДУЛОВА

  Директор на ОУ „Васил Левски”

   с. Рогош