НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

От новата 2023/2024 учебна година в ОУ „Васил Левски“ ще има обучение на учениците
по национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“- отбор по футбол, волейбол и мажоретен състав.
Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не
само в образователния процес, но и в социален аспект.
Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за
стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за
развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в
училище.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство,
отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност.
Физическата активност
оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и
самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат
за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.
 
 
 
 
 

Представителна изява на театралните ни групи по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ с ръководители Виделина Ганчева и Паулина Гегова-Карамфилова!

Талантливи деца – актьори и певци! Невероятни, сърцати, артистични!